Bureau Ir. Rein G. van Popta   Steenwijk

home kennismaking planschades makelaardij & taxaties o.g. consultancy

 

   

BIJLAGEN bij het boek PLANSCHADE: van TAXATIES tot GERECHTELIJKE DWALINGEN

 

Wanneer de gemeente een bestemmingsplan wijzigt of hiervoor ontheffing verleent, kan dit de waarde van uw woning of bedrijf negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld, omdat uw uitzicht daardoor belemmerd wordt, of dat vlak bij uw perceel industrie gebouwd wordt, of dat er een appartementencomplex wordt aangelegd. Op het moment van het van kracht worden van deze wijziging/ontheffing van het bestemmingsplan moet u wel eigenaar van het perceel zijn.

Om voor planschade in aanmerking te komen, moet er een verzoek ingediend worden bij de gemeente. De gemeente laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke commissie.

Om een goede kans op planschadevergoeding te maken, is het zaak direct goed beslagen ten ijs te komen. Uw kansen zijn daardoor het grootst.

Voordat de gemeente het planschadeverzoek in behandeling neemt, moet u een bedrag betalen aan de gemeente als voorheffing. De hoogte van dit bedrag kan oplopen van  100 tot 500, afhankelijk van de verordening in uw gemeente. U krijgt dit bedrag terug indien uw planschade (voor een deel) wordt vergoed.

Graag bespreken wij met u VRIJBLIJVEND uw mogelijkheden. Zodra u ons opdracht hebt gegeven voor de planschadeafhandeling, wordt KOSTELOOS een vooronderzoek door ons uitgevoerd. Op grond hiervan geven wij u aan hoe groot uw kansen op succes zijn. Hiermee kunt u voorkomen dat tevergeefs een planschadeverzoek wordt ingediend, en dus onnodig kosten worden gemaakt.

Nadat met u afgesproken is dat het verzoek moet worden ingediend, wordt de verdere afhandeling geheel door ons verzorgd. Wij houden u doorlopend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en acties. Onder andere wordt nauwkeurig bekeken of het advies van de schadebeoordelingscommissie correct is opgesteld. Indien dit niet het geval is, krijgt u het advies door te procederen wat door ons verder wordt uitgevoerd.

De hoogte van de planschadevergoeding loopt al gauw in de duizenden euro's. Het gemiddelde van een schadeuitkering was vorig jaar ca. 8.000 euro.

De kosten die wij u in rekening brengen zijn geheel 'no cure no pay'. Ons tarief is een percentage van de schadeuitkering. Dus pas nadat u de vergoeding heeft ontvangen brengen wij u onze courtage in rekening.

De hele behandeling wordt namens ons bureau uitgevoerd door Ir. R.G. van Popta, die zich in planschade heeft gespecialiseerd. Hij heeft in 2002 met succes de Planschade studie bij PBNA afgerond, en heeft inmiddels een groot aantal zaken met succes behandeld.


voor info en/of afspraak
of bel 0521 523130